Joanna
Serwińska

TERAPEUTKA
TRENERKA


... najważniejszy czynnik sprzyjający naszemu rozwojowi
to drugi człowiek dający nam nadzieję.

Anna Brzezińska "Psychologiczne portrety człowieka"

Joanna Serwinska Terapeutka

Od ponad 20 lat pracuję terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Z przekonaniem korzystam z odkryć neurobiologii, integracji odruchów, teorii więzi oraz rodzicielstwa bliskości. Jestem certyfikowaną terapeutką kilku metod oraz trenerką z ponad dziesięcioletnim stażem szkoleniowym.


Mój styl pracy wyróżnia spojrzenie obejmujące jednocześnie neurorozwój oraz relacje. W procesie diagnozy i terapii uwzględniam w równym stopniu obydwa te aspekty. Pomaga mi to całościowo zaopiekować osoby, które powierzają mi swoje problemy.

Dowiedz się w czym i w jaki sposób
mogę być pomocna klikając tutaj.

Więcej o mnie, moim przygotowaniu
możesz przeczytać tutaj.


w moim kalendarzu


Zapraszam do gabinetów:

Równowaga przy ul. Karpackiej 24 lokal B6
w Bielsku-Białej - mapa
oraz w Katowicach przy ul. Marzanny 26 - mapa.

lub na konsultacje on-line
przez WhatsApp Messenger Skype


Jeśli potrzebujesz kontaktu telefonicznego

lub wyślij SMS jeśli nie jestem dostępna


WYBRANE INFORMACJE: ADHD, afazja, agresja, Aspergera zespół, autyzm, ból emocjonalny, cena konsultacji, coaching rodzicielski, diagnoza INPP, diagnoza MFDR, Downa zespół, dysgrafia, dyskalkulia, dysleksja, dysortogafia, dyspraksja, grupa rozwojowa, grupa wsparcia, integracja odruchów, integracja sensoryczna, neurorozwój, niepełnosprawność intelektualna, niezintegrowane odruchy, odruchy, opóźnienia neurorozwojowe, problemy wychowawcze, program SensoPaka, rodzicielstwo bliskości, terapia bilateralna, terapia dorosłych, terapia INPP, terapia MNRI, terapia młodzieży TSR, terapia odruchów, trudności społeczne dzieci, trudności szkolne, warsztaty dla profesjonalistów, warsztaty dla rodziców, wczesne wspomaganie rozwoju, wcześniactwo, WWR, zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia koordynacji, zaburzenia koordynacji, zaburzenia mowy, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia równowagi, zburzenia sensoryczne, zaburzenia snu

Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutką i diagnostą m.in.: INPP, PMLD, BI, MFDR, MNRI, TSR, trenerką Rodzicielstwa Bliskości oraz psychoterapeutką Gestalt w procesie certyfikacji.

Przygotowanie do pracy pedagogicznej, rewalidacyjnej i terapeutycznej zdobyłam dzięki wykształceniu i doświadczeniu zdobytemu na wyższych uczelniach i w jednostkach badawczych w Polsce i w Wielkiej Brytanii, oraz kursom i szkoleniom.

Jako trenerka tematyki pedagogicznej i neurorozwojowej mam za sobą kilkaset godzin przeprowadzonych szkoleń na przestrzeni ponad 10 lat.

Jestem autorką programu terapeutycznego SensoPaka - ustrukturalizowanych zajęć stymulacyjnych dla dzieci i dorosłych z zaburzonym funkcjonowaniem zmysłów oraz niepełnosprawnością intelektualną. Więcej dowiesz się na SensoPaka.pl

Współprowadzę grupy wsparcia i warsztaty trenerskie w nurcie Rodzicielstwa Bliskości.


w moim kalendarzuDiagnoza i terapia

Zachęcam rodziców do spojrzenia na problemy, z którymi borykają się ich dzieci i oni jako ich rodzice, w kontekście ich wzajemnych relacji. Wpływ jaki na dziecko ma jego najbliższe otoczenia a zwłaszcza unikalna więź między nim a jego opiekunami ma bowiem ogromną siłę oddziaływania terapeutycznego.

Dlatego, kiedy trafiają do mnie rodzice zaniepokojeni objawami nieprawidłowego rozwoju ich dzieci, oprócz diagnozy i terapii skierowanej na problem, wspieram ich w tworzeniu i rozwijaniu więzi z dziećmi w duchu Rodzicielstwa Bliskości.


Jeśli potrzebujesz wsparcia w budowaniu, poprawie więzi z dzieckiem umów sie na rozmowę korzystając z przycisku poniżej.


Jeśli stopień rozwoju, zachowanie, stan emocjonalny Twojego dziecka niepokoją Cię warto przeprowadzić szczegółową diagnozę. Zanim jednak zobaczę Twoje dziecko poproszę Ciebie i drugiego rodzica o spotkanie bez dziecka by w swobodnej atmosferze porozmawiać o Waszych spostrzeżeniach i o tym w czym mogę Wam pomóc.


Jeśli twoje dziecko ma symptomy opóźnienia rozwojowego, nadmiernego napięcia ...

Również dzieci w wieku wczesnoszkolnym z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania mogą skorzystać z ww. terapii.

Starszym dzieciom z problemami regulacji emocji, kłopotami poznawczymi i społecznymi.

Uczniom z opiniami o dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.

Uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera

Dzieciom i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi

Dzieciom niezdiagnozowanym a będącym zagadką lub zmartwieniem dla rodziców

Czekam też na rodziców zawsze kiedy: Czujecie Państwo potrzebę konsultacji problemów rozwojowych czy wychowawczych Nie rozumiecie zachowań dziecka Nie radzicie sobie z emocjami własnymi i dziecka Chcecie porozmawiać z życzliwym specjalistą o tym co u Was słychać

polecam szczegółową diagnozę neurorozwojową i ewentualnie terapie neurorozwojowe jak
terapia wygaszania odruchów INPP oraz MNRI, terapia bilateralna BI, mogą one być pomocne już od pierwszych tygodni życia dzieci**.

Diagnoza i terapia INPP skierowana jest do dzieci z : dysleksją dysgrafią dysortografią dyspraksją zaburzeniami koncentracji uwagi nadpobudliwością w tym z ADHD zaburzeniami koordynacji trudnościami w czytaniu i pisaniu dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi zespołem Aspergera obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej opóźnionym rozwojem mowy Charakterystyczne symptomy mogące wskazywać na obecność przetrwałych odruchów pierwotnych: Trudności w uczeniu się : - podpiera głowę drugą ręką, - zakrywa oko ręką lub włosami, - pokłada się na ławce - ręka podczas pisania jest wyciągnięta w przód, a ciało odchylone do tyłu, - siedzi na ugiętej nodze podczas pisania, - powyżej 8 r.ż. ma nieustaloną lateralizację, nadal przestawia litery, słowa lub/i liczby, popełnia liczne błędy w trakcie przepisywania, - przepisuje tekst z tablicy w wolnym tempie, - trzyma długopis w nieprawidłowy sposób, - ma trudności z pisaniem, - pismo dziecka jest mało czytelne, - ma trudności z czytaniem, - obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową Zachowanie w klasie i w domu: - ma chorobę lokomocyjną, - łatwo się rozprasza, - nie potrafi się skoncentrować, - nie potrafi wysiedzieć bez ruchu, powstrzymać się od mówienia i wydawania odgłosów, - wyłącza się w trakcie lekcji, pogrąża się w rozmyślaniach, - nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji, - ma tendencję do ,,rozsiadania się” w ławce: odchyla głowę do tyłu i wysuwa nogi do przodu, - je w sposób niechlujny, - ma trudności z łapaniem piłki, - obniżoną sprawność fizyczną, - trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze, - trudności z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara ze wskazówkami, - trudności w nauce pływania, - opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji


w moim kalendarzuZapraszam Państwa na szkolne spotkania edukacyjne.

Proszę wybierzcie interesujący Was temat i termin spotkania - przygotuję dla Was dodatkowe materiały.