Joanna Serwińska

Terapeutka
Trenerka

joanna.serwinska@gmail.com
601 843 932

Terapia
Integracja odruchów
Rodzicielstwo bliskości

Od ponad 20 lat pracuję terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Korzystam z odkryć neurobiologii, integracji odruchów, teorii więzi oraz rodzicielstwa bliskości. Jestem certyfikowaną terapeutką kilku metod oraz trenerką z ponad dziesięcioletnim stażem.

Mój styl pracy wyróżnia spojrzenie obejmujące jednocześnie neurorozwój oraz relacje. W procesie diagnozy i terapii uwzględniam w równym stopniu obydwa te aspekty. Pomaga mi to całościowo zaopiekować osoby, które powierzają mi swoje problemy.

Zapraszam do skorzystania z konsultacji on-line oraz na spotkania w gabinecie w Bielsku-Białej.

Oferuję pomoc terapeutyczną dzieciom:

 • w wieku od 1 miesiąca do 6 roku życia, których rozwój martwi i niepokoi rodziców,

 • z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju WWR,

 • starszym z problemami regulacji emocji, kłopotami poznawczymi i społecznymi,

 • uczniom z opiniami o dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,

 • uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera,

 • dzieciom i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi,

 • dzieciom niezdiagnozowanym a będącym zagadką lub zmartwieniem dla rodziców.

Oferuję konsultacje i pomoc terapeutyczną rodzicom:

 • czującym potrzebę konsultacji problemów rozwojowych czy wychowawczych,

 • zmagającym się z niezrozumiałymi zachowaniami dziecka,

 • oraz z emocjami własnymi i dziecka,

 • opiekunom dzieci adoptowanych i będących w pieczy zastępczej,

 • czującym potrzebę rozmowy z życzliwym specjalistą o świadomym i wspierającym rodzicielstwie.

Jeśli rozwój, zachowanie, stan emocjonalny Twojego dziecka niepokoją Cię proponuję rozmowę i szczegółową diagnozę.
Zanim jednak je zobaczę poproszę Ciebie i drugiego rodzica o spotkanie bez niego by w swobodnej atmosferze porozmawiać o Waszych spostrzeżeniach i o tym w czym mogę Wam pomóc.

Zachęcam rodziców do spojrzenia na problemy, z którymi borykają się ich dzieci i oni jako ich rodzice, w kontekście ich wzajemnych relacji. Wpływ jaki na dziecko ma jego najbliższe otoczenia a zwłaszcza unikalna więź między nim a jego opiekunami ma bowiem ogromną siłę oddziaływania terapeutycznego.

Dlatego, kiedy trafiają do mnie rodzice zaniepokojeni objawami nieprawidłowego rozwoju ich dzieci, oprócz diagnozy i terapii skierowanej na problem, wspieram ich w tworzeniu i rozwijaniu więzi z dziećmi w duchu Rodzicielstwa Bliskości.

Jeśli potrzebujesz rozmowy, diagnozy, konsultacji, wsparcia w sprawach związanych z rozwojem dziecka umów się na rozmowę korzystając z przycisku poniżej.

Zakres konsultacji - wybrane zagadnienia: ADHD, adopcja, afazja, agresja, Aspergera zespół, autyzm, ból emocjonalny, coaching rodzicielski, diagnoza INPP, diagnoza MFDR, Downa zespół, dysgrafia, dyskalkulia, dysleksja, dysortogafia, dyspraksja, grupa rozwojowa, grupa wsparcia, integracja odruchów, integracja sensoryczna, neurorozwój, niepełnosprawność intelektualna, niezintegrowane odruchy, odruchy, opóźnienia neurorozwojowe, problemy wychowawcze, program SensoPaka, rodzicielstwo bliskości, terapia bilateralna, terapia dorosłych, terapia INPP, terapia MNRI, terapia młodzieży TSR, terapia odruchów, trudności społeczne dzieci, trudności szkolne, warsztaty dla profesjonalistów, warsztaty dla rodziców, wczesne wspomaganie rozwoju, wcześniactwo, WWR, zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia koordynacji, zaburzenia koordynacji, zaburzenia mowy, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia równowagi, zburzenia sensoryczne, zaburzenia snu.

Jestem certyfikowaną terapeutką i diagnostą m.in.:

 • INPP - Institute for Neuro-Physiological Psychology

 • PMLD - Profound and Multiple Learning Difficulties

 • BI - Bilateral Integration

 • MFDR - Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

 • MNRI - Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration

 • NEUROFLOW - trening słuchowy

 • JOHANSEN IAS - trening słuchowy

 • TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

 • Rodzicielstwo Bliskości

 • SensoPaka

Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutką i diagnostą kilku metod terapeutycznych. Pracuję w nurcie Rodzicielstwa Bliskości ze szczególnym uwzględnieniem Teorii Więzi. Jestem trenerką Rodzicielstwa Bliskości oraz psychoterapeutką Gestalt w procesie certyfikacji.

Przygotowanie do pracy pedagogicznej, rewalidacyjnej i terapeutycznej zdobyłam dzięki wykształceniu i doświadczeniu zdobytemu na wyższych uczelniach i w jednostkach badawczych w Polsce i w Wielkiej Brytanii, oraz kursom i szkoleniom.

Jako trenerka tematyki pedagogicznej i neurorozwojowej mam za sobą kilkaset godzin przeprowadzonych szkoleń na przestrzeni ponad 10 lat.

Jestem autorką programu terapeutycznego SensoPaka - ustrukturalizowanych zajęć stymulacyjnych dla dzieci i dorosłych z zaburzonym funkcjonowaniem zmysłów oraz niepełnosprawnością intelektualną. Więcej dowiesz się na SensoPaka.pl

Współprowadzę grupy wsparcia i warsztaty trenerskie w nurcie Rodzicielstwa Bliskości.

Jeśli potrzebujesz diagnozy lub terapii dla dziecka skorzystaj z przycisku poniżej i zarezerwuj termin konsultacji.